18/11/2013 07:23

Περιγραφή
Η λατινική ονομασία της Ονωνίδας είναι Ononis spinosa L. (Ονωνίς η ακανθώδης) ή Ononis arvensis (Lamk.). Ανήκει στην οικογένεια [...]