27/11/2013 12:23

Περιγραφή
Το Βόριο παρουσιάζει αρκετές αλλοτροπικές μορφές, που όλες είναι στερεές. Είναι στερεό, είτε κρυσταλλικό είτε άμορφο, με χημικές ιδιότητες [...]

27/11/2013 11:14

Περιγραφή
Το Βανάδιο χρειάζεται για τον κυτταρικό μεταβολισμό και για τον σχηματισμό των οστών και των δοντιών. Παίζει ρόλο στην [...]