26/11/2013 12:55

Περιγραφή – Χρησιμότητα
Το Ιώδιο είναι ένα αμέταλλο ανόργανο στοιχείο που ανήκει στην ομάδα των μικροστοιχείων ή αλλιώς ιχνοστοιχείων.
Συμμετέχει [...]