27/11/2013 08:10

Περιγραφή
Το Νάτριο είναι μέταλλο ή μεταλλικό στοιχείο, δηλαδή ανήκει στην ομάδα των ανόργανων στοιχείων που λέγονται μακροστοιχεία ή αλλιώς [...]