27/11/2013 10:25

Περιγραφή
Το Xρώμιο είναι ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο, το οποίο ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης και επηρεάζει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, [...]

27/11/2013 10:10

Περιγραφή
Το Χλώριο είναι μέταλλο ή μεταλλικό στοιχείο, δηλάδή ανήκει στην ομάδα των ανόργανων στοιχείων που ονομάζεται μακρομέταλλα ή μακροστοιχεία. [...]

27/11/2013 09:55

Περιγραφή
Ο Χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τους ανθρώπους και τα ζώα. Η περιεκτικότητα των ιστών σε χαλκό ποικίλλει [...]