Αγγειοπάθεια

04/11/2013 13:02

Με τον όρο εγκεφαλική αποφρακτική αγγειοπάθεια, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο κλινικών οντοτήτων που επηρεάζουν τα εγκεφαλικά αγγεία, με συνέπεια [...]