Αμινοξυουρία

07/11/2013 13:14

Αμινοξυουρία, είναι η εμφάνιση στα ούρα μεγάλων ποσοτήτων, κάποιου αμινοξέος, ομάδας αμινοξέων ή σε κάποιες περιπτώσεις όλων των αμονοξέων. [...]