20/11/2013 07:50

Διάφοροι τύποι ελκών μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του στόματος, όπως οι παρειές, τα ούλα, η γλώσσα, τα χείλη [...]