Ηλίαση

21/11/2013 09:25

Η ηλίαση συμβαίνει, όταν το άτομο αφήνει το κεφάλι του ή τμήμα του λαιμού του εκτεθειμένο στον ήλιο για μεγάλο [...]