Ιατρογενείς λοιμώξεις

21/11/2013 13:55

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο μολύνονται με ιατρογενείς λοιμώξεις περίπου 4.100.000 ασθενείς στην ΕΕ. Ο αριθμός των περιστατικών που οδηγούνται στο [...]