Μολύνσεις νεφρών

03/01/2014 12:24

Η πυελονεφρίτιδα είναι μόλυνση των νεφρών. Διακρίνεται σε οξεία και χρόνια, ενώ υπάρχουν και κάποιες ειδικές μορφές οι οποίες θα [...]