13/01/2014 14:34

Ορισμός
Μια οξεία και αναστρέψιμη κατάσταση διαταραγμένης σύγχυσης. Το παραλήρημα χαρακτηρίζεται από αποπροσανατολισμό χωρίς υπνηλία· ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις· δυσκολία στην [...]