13/01/2014 14:39

Τι είναι η παράλυση;

Παράλυση είναι η πλήρης απώλεια της συνάρτησης μυς για μία ή περισσότερες ομάδες μυς. Παράλυση μπορεί [...]