14/02/2014 12:30

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, το «στραβό διάφραγμα» είναι από τις συχνότερες αιτίες δυσκολίας στην αναπνοή από τη μύτη. [...]