Τι κάνει στο σώμα μας το αλκοόλ

31/03/2016 10:00

Το αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει περισσότερες από 200 ασθένειες ή ακόμα και να τις προκαλέσει. Έχει θετική πλευρά;
Το αλκοόλ [...]