05/05/2014 13:33

Το Acai palm (Εuterpe oleracea) είναι ένα είδος φοίνικα με πτεροειδή φύλλα που φτάνει τα 30 μέτρα ύψος. Φύεται κυρίως [...]