02/05/2014 13:41

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία της υπερβολικής συσσώρευσης των φυσικών αερίων στα σπλάχνα. Επιπλέον, το βότανο εφαρμόζεται για τη θεραπεία [...]