14/11/2013 12:19

Περιγραφή
Ο Ζαμπούκος (Sambucus nigra) ή σαμπούκος, Σαμβυξ, Κουφοξυλιά, Αφροξυλιά, Αφροξυλάνθη, Ακταία, Βούζια, Φροξυλιά, Φροξινάνθη είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δένδρο. [...]