08/05/2014 11:39

 

Είναι ένα γηγενές φυτό της Νοτίου Αμερικής, από το οποίο είναι γνωστά περίπου 100 είδη.

Από αυτά, το είδος [...]