27/11/2013 07:26

Περιγραφή
Το Κάλιο είναι ένα μέταλλο ή αλλιώς μεταλλικό στοιχείο, δηλαδή ανήκει στην ομάδα των ανόργανων στοιχείων που λέγονται μακροστοιχεία [...]

26/11/2013 12:55

Περιγραφή – Χρησιμότητα
Το Ιώδιο είναι ένα αμέταλλο ανόργανο στοιχείο που ανήκει στην ομάδα των μικροστοιχείων ή αλλιώς ιχνοστοιχείων.
Συμμετέχει [...]

26/11/2013 12:33

Περιγραφή
Το Θείο είναι ένα κίτρινο εύθραυστο στοιχείο με χαρακτηριστική οσμή. Το συναντάμε σε μεγάλες ποσότητες σε θερμές πηγές και [...]

26/11/2013 12:07

Περιγραφή
Το Ασβέστιο είναι ένα μέταλλο ή αλλιώς μεταλλικό στοιχείο, δηλαδή ανήκει στην ομάδα των ανόργανων στοιχείων που λέγονται μακροστοιχεία [...]