Δαλτωνισμός

Δαλτωνισμός

Ο Δαλτωνισμός είναι διαταραχή της όρασης κατά την οποία δε διακρίνονται όλα τα χρώματα (αχρωματοψία) ή ορισμένα από αυτά, όπως το πράσινο και το κόκκινο. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο κυρίως δαλτωνισμός ή δυσχρωματοψία. Συνήθως όμως είναι κληρονομικός και επομένως ανίατος, ενώ σπάνια οφείλεται σε τραυματισμούς και σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να θεραπευθεί. Λέγεται επίσης αχρωματοψία και σε μικρό βαθμό δυσχρωματοψία. Συνηθισμένη περίπτωση νταλτονισμού είναι η σύγχυση των κόκκινου με το πράσινο χρώμα. Δεν είναι βαριά πάθηση, αλλά εμποδίζει τον άνθρωπο που την έχει να εξασκήσει μερικά επαγγέλματα, όπου χρησιμοποιούνται πράσινα ή κόκκινα σήματα (σιδηροδρομικός ναυτικός, οδηγός αυτοκινήτων κλπ.). Πολύ συχνά ο άνθρωπος αγνοεί ότι πάσχει από δαλτωνισμό. Η διάγνωση γίνεται με την εξέταση με δεσμίδες έγχρωμων νημάτων ή έγχρωμων πινάκων. Εκτός από το δαλτωνισμό για το πράσινο ή το κόκκινο υπάρχει και η διαταραχή στην όραση του γαλάζιου (ακυανοψία).

Ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας διακρίνουμε διάφορες ανωμαλίες:   

* Χρωματικές ανωμαλίες: πρωτανωμαλία (για το κόκκινο χρώμα), δευτερανωμαλία (για το πράσινο), τριτανωμαλία (για το γαλάζιο)
* Διχρωμασία
* Αχρωματοψία, δηλαδή ολική τύφλωση σ’ όλα τα χρώματα.

Η λέξη δαλτωνισμός προήρθε από τον Άγγλο φυσικό, χημικό και φυσιοδίφη Τζον Ντάλτον(Dalton), που περιέγραψε την πάθηση, από την οποία εξάλλου έπασχε και ο ίδιος. Όσοι πάσχουν από νταλτονισμό, αποκλείονται από ορισμένα επαγγέλματα, π.χ. του οδηγού αυτοκινήτου, του ναυτικού κ.ά.

Leave a Comment