Εγκεφαλική συμφόρηση

Εγκεφαλική συμφόρηση

Παθολογική κατάσταση στην οποία συσσωρεύεται απότομα πολύ αίμα σε ένα μέλος του σώματος. Ανάλογα με το μέρος του σώματος όπου συμβαίνει η απότομη συσσώρευση του αίματος έχουμε εγκεφαλική, πνευμονική συμφόρηση κλπ. Η συμφόρηση διακρίνεται σε αρτηριακή ή ενεργητική και σε φλεβική ή παθητική. Η αρτηριακή είναι συνήθως οξεία και προέρχεται από αγγειοκινητικές διαταραχές, από την απόφραξη κάποιου αρτηριακού κλάδου κ.ά. Η παθητική συμφόρηση είναι χρόνια και οφείλεται σε κυκλοφοριακές διαταραχές και ανεπάρκειες της φλεβικής κυκλοφορίας. Κατά τη συμφόρηση τα αντίστοιχα όργανα διογκώνονται και παρουσιάζονται πόνοι σ` αυτά. Η κατάσταση που προκαλείται από τη σ. είναι σοβαρή και πολλές φορές επιφέρει το θάνατο.
Η εγκεφαλική συμφόρηση ονομάζεται συνήθως εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό είναι αγγειακή εγκεφαλική βλάβη και αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία κώματος, παρουσιάζεται δε με τις εξής μορφές:

1) Υπαραχνοειδής μαζική αιμορραγία· από τους ασθενείς τα 50% πεθαίνουν αμέσως και τα 20% ύστερα από 6 μήνες, λόγω υποτροπής της αιμορραγίας.
2) Εγκεφαλική εμβολή.
3) Εγκεφαλική θρόμβωση.
4) Εγκεφαλική αιμορραγία. Στην εγκεφαλική συμφόρηση παρουσιάζονται ζάλη, νύστα, βουή στα αυτιά, πονοκέφαλοι.

Στην περίπτωση της ενεργητικής συμφόρησης και ιδιαίτερα της εγκεφαλικής, πρέπει να καλείται αμέσως γιατρός και ώσπου να έρθει να ξεσφίγγονται τα ρούχα, να τοποθετείται το κεφάλι του αρρώστου ψηλά και να εφαρμόζονται κρύα επιθέματα. Σε περιπτώσεις συμφόρησης από εξωτερικές αιτίες, γίνεται προσπάθεια να αρθούν τα αίτια που την προκάλεσαν.

Leave a Comment