Εγκεφαλικό επεισόδιο – Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Εγκεφαλικό επεισόδιο – Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Με τον όρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο περιγράφουμε το γεγονός της αιφνίδιας ανάπτυξης ενός νευρολογικού ελλείμματος, ως αποτέλεσμα της απόφραξης ή αιμορραγίας ενός ή περισσότερων αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου με συνέπεια τη νέκρωση εγκεφαλικών περιοχών που αιματώνονται από τα συγκεκριμένα αγγεία.

Τύποι του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίζεται σε δύο τύπους, σε ισχαιμικό και αιμορραγικό. Ισχαιμική μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου που είναι και η συχνότερη, έχουμε υποστεί όταν η αιματική ροή προς τον εγκέφαλο σταματά εξαιτίας κάποιου θρόμβου ή εμβολής σε ένα αγγείο που έχει υποστεί βλάβη από αρτηριοσκλήρυνση. Αιμορραγικού τύπου εγκεφαλικό επεισόδιο νοούμε όταν ένα αγγείο εντός ή εκτός του εγκεφάλου διαρρηγνύεται, επιτρέποντας στο αίμα να διαφύγει στο εσωτερικό του εγκεφάλου (εγκεφαλική αιμορραγία).
Κύρια αίτια των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι μεταξύ άλλων τα ανευρύσματα, οι αγγειακές δυσπλασίες, η ανεπαρκώς ρυθμιζόμενη υπέρταση και άλλα. Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί εγκεφαλικό επεισόδιο αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν ή να τροποποιηθούν είναι: το κάπνισμα, ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση. Τα σημαντικότερα προειδοποιητικά σημεία και συμπτώματα ενός Α.Ε.Ε μπορεί να είναι: μούδιασμα, αδυναμία ή παράλυση κάποιου άκρου ή της μιας πλευράς, αιφνίδιο σκοτείνιασμα ή απώλεια της όρασης, αιφνίδιος πονοκέφαλος, πολύ ισχυρής έντασης (στην υπαραχνοειδή αιμορραγία κυρίως, περιγράφεται ως «ο ισχυρότερος πονοκέφαλος της ζωής μου»), δυσκολία στην έκφραση ή την κατανόηση του λόγου, ζάλη, απώλεια ισορροπίας, του συντονισμού των κινήσεων, ιδίως σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν.

Πρόληψη

* Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης
* Σωστή ιατρική παρακολούθηση της ενδεχόμενης καρδιακής νόσου και ιδίως των αρρυθμιών.
* Έλεγχος των καρωτίδων με υπερηχογραφία (εφόσον κρίνει ο γιατρός σας ότι το χρειάζεστε).
* Αιματολογικές εξετάσεις σε συχνότητα ανάλογη με την ηλικία και έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη. Άτομα προχωρημένης ηλικίας, οι άνδρες πιο συχνά από τις γυναίκες και άτομα με * * Κληρονομικό ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου
* Έλεγχος της χοληστερίνης (διατροφή – άσκηση – φαρμακευτική αγωγή αν χρειάζεται)
* Περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ
* Διακοπή του καπνίσματος.
* Έλεγχος σωματικού βάρους.

Θεραπευτική προσέγγιση
Μετά τις πρώτες 48 ώρες και αφού έχει σταθεροποιηθεί ο ασθενής αρχίζει πρόγραμμα παθητικής κινητοποίησης από φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές όπου υπάρχει λόγος. Οι συνοδοί εκπαιδεύονται για την αναγκαιότητα της συνέχισης του προγράμματος και μετά τις συνεδρίες των ειδικών. Στη συνέχεια και με την πρόοδο της αποκατάστασης το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενεργητικές υποβοηθούμενες ασκήσεις επί κλίνης, ισορροπία σε καθιστή θέση με και χωρίς υποστήριξη, κινητοποίηση στο κρεβάτι, εκτίμηση από εργοθεραπευτή των ικανοτήτων για προσωπική φροντίδα και λήψη τροφής και από τον λογοθεραπευτή για δυνατότητα επικοινωνίας.

Leave a Comment