Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ

05/01/2015 06:49
Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ

ΚΕΕΛΠΝΟ 2014 12 16 10 22 21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106

 

keelpno

 
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00)

περισσότερα

Leave a Reply