Φλεγμονές

Φλεγμονές

Φλεγμονή είναι το σύνολο των τοπικών και συστηματικών μηχανισμών που ενεργοποιεί ο οργανισμός αντιδραστικά μετά από την επίδραση σε αυτόν διαφόρων βλαπτικών παραγόντων.Οι φλεγμονές διακρίνονται σε οξείες (διάρκειας λίγων ημερών) και σε χρόνιες (μεγαλύτερης διάρκειας).

* Κλινικά συμπτώματα
* Ερυθρότητα
* Θερμότητα
* Οίδημα
* Πόνος

Leave a Comment