Κερατίτιδα

Κερατίτιδα

Φλεγμονή και εξέλκωση του κερατοειδούς, η οποία συνοδεύεται συνήθως από μειωμένη οπτική οξύτητα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι οφθαλμικό άλγος, δακρύρροια και φωτοευαισθησία.

Αίτια
Η φλεγμονή μπορεί να προκληθεί από μικροοργανισμούς, τραυματισμό, φάρμακα, ανεπάρκεια βιταμίνης Α, έκθεση ή ανοσομεσολαβούμενες αντιδράσεις.

Αντιμετώπιση
Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτιολογία. Οι λοιμώξεις αποκρίνονται στα αντιβακτηριακά φάρμακα, ενώ η κερατίτιδα από έκθεση, όπως στην παράλυση του Bell, μπορεί να προληφθεί με τοπικά λιπαντικά.

Περίθαλψη Ασθενούς
Εξαιτίας της βαρύτητας της πάθησης, οι ασθενείς που εμφανίζουν οφθαλμική φλεγμονή ή άλγος θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο ασθενής εξετάζεται για ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού που συνοδευ-σταν από ερπητικές πληγές, άλγος, απώλεια κεντρικής όρασης, ευαισθησία, αίσθηση ξένου σώματος στον οφθαλμό, φωτοφοβία και θολή όραση. Ο οφθαλμός εξετάζεται για απώλεια της διαφάνειας του κερατοειδούς και φλεγμονή. Συχνά γίνεται εξέταση με τη χρήση σχισμοειδούς λυχνίας για καλύτερη εκτίμηση του οφθαλμού. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να τρίβει τον οφθαλμό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές. Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και ο ασθενής καθοδηγείται στη χρήση της. Εφαρμόζονται ζεστές κομπρέσες για την ανακούφιση του πόνου. Εάν ο ασθενής παραπονιέται για φωτοφοβία, συνιστάται η χρήση χαμηλού φωτισμού ή γυαλιών ηλίου. Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί τη χορηγηθείσα αγωγή προσεκτικά σε όλη τη διάρ-κειά της και θα πρέπει να προσέλθει για επανεξέταση μετά το τέλος της. Τονίζεται η εκπαίδευση του ασθενούς στη σωστή εφαρμογή της αγωγής και η σημασία της καλής πλύσης των χεριών. Συνιστάται καλά ισορροπημένη δίαιτα, καθώς οι διατροφικές ανεπάρκειες μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία στη νόσο. Το στρες, κάποιος τραυματισμός, ο πυρετός, το ψύχος και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορούν να εκλύσουν εξάρσεις. Τόσο ο ασθενής όσο και η οικογένεια ενημερώνονται για τις ασφαλείς προφυλάξεις που αφορούν τον οφθαλμό ή μεταβολές στην αντίληψη. Ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους. Παρέχεται η κατάλληλη πληροφόρηση καθώς και συναισθηματική υποστήριξη και καθησύχαση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή αρκετές κοινές μορφές της κερατίτιδας είναι μεταδοτικές, οι εξεταστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά την εξέταση του οφθαλμού.

Leave a Comment