Οξυθυμία

Οξυθυμία

Οξυθυμία είναι μια υπερβολική απάντηση ερεθίσματα. Η οξυθυμία λαμβάνει πολλές μορφές, από συστολή από το α unicellular οργανισμός όταν αγγίζεται στις σύνθετες αντιδράσεις που περιλαμβάνουν όλες τις αισθήσεις υψηλότερου ζώα. εγκαταστάσεις η απάντηση είναι συνήθως πολύ διαφορετική απ’ό,τι στα ζώα αλλά είναι εν τούτοις παρούσα. Η οξυθυμία όρου είναι και οι δύο που χρησιμοποιούνται για φυσικός αντίδραση στα ερεθίσματα και για παθολογικός, ανώμαλη ή υπερβολική ευαισθησία στα ερεθίσματα.

Αιτίες

Η οξυθυμία μπορεί να προκύψει από τους όρους όπως:

* αντίδραση πίεσης αγώνα
* dysmenorrhea
* πονοκέφαλος
* hypothyroidism

* δηλητηρίαση από μόλυβδο
* mastoiditis
* πίεση
* κούραση

Leave a Comment