Ολιγουρία

Ολιγουρία

Ολιγοουρία-Ανουρία
Ανουρία είναι η παραγωγή ούρων σε ποσότητα μικρότερη από 50ml ανά 24ωρο. Τα αίτια είναι πολλά και μπορεί να οφείλονται σε βλάβη των νεφρών, σε απόφραξη του ουροποιητικού από λίθους, σε λήψη φαρμάκων ή σε σοβαρές λοιμώξεις (σήψη). Η ανουρία είναι σύμπτωμα και όχι πάθηση. Επίσης, συχνά ο ασθενής παραπονιέται για αδυναμία, καταβολή, ανορεξία, τάση προς εμετό και δύσπνοια. Ολιγουρία είναι η μειωμένη παραγωγή ούρων (λιγότερα από 400 ml ανά 24ωρο για τους ενήλικες) και οφείλεται σε οξεία βλάβη των νεφρών.

Τα αίτια που μπορεί να την προκαλέσουν είναι πολλά, όπως:

* Αφυδάτωση
* Μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης
* Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια
* Παθήσεις των νεφρών
* Διάφορα φάρμακα που δρουν τοξικά στα νεφρά
* Απόφραξη του ουροποιητικού, π.χ. λίθοι, καρκίνος

Leave a Comment