Παράλυση

Παράλυση

Τι είναι η παράλυση;

Παράλυση είναι η πλήρης απώλεια της συνάρτησης μυς για μία ή περισσότερες ομάδες μυς. Παράλυση μπορεί να προκαλέσει απώλεια αίσθηση ή απώλεια της κινητικότητας στην προσβεβλημένη ζώνη. Παράλυση θα μπορούσε να είναι μεταφρασμένη ή να γενικευμένων, ή που ενδέχεται να ακολουθεί ένα ορισμένο μοτίβο. Οι περισσότερες παραλύει που προκαλείται από την καταστροφή του νευρικού συστήματος (δηλαδή τραυματισμών του νωτιαίου μυελού) είναι σταθερή στη φύση, Ωστόσο, υπάρχουν μορφές περιοδικές παράλυση, καθώς και την παράλυση ύπνου, που προκαλούνται από άλλους παράγοντες.

Leave a Comment