Περιπνευμονία

Περιπνευμονία

Πνευμονία είναι μια φλεγμονή των πνευμόνων που προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς. Κατά την εξέλιξη της πάθησης, οι κυψελίδες και ο διάμεσος χώρος τους καταλαμβάνεται από φλεγμονώδη κύτταρα και εκκρίσεις. Τα τελευταία χρόνια, η ταξινόμηση που έχει επικρατήσει να ακολουθείται στις πνευμονίες είναι η εξής:

* Πνευμονία της κοινότητας
* Νοσοκομειακή πνευμονία
* Πνευμονικές λοιμώξεις σε ανοσοκαταστολή.

Πνευμονία της κοινότητας
Είναι η πνευμονία που συμβαίνει εκτός νοσοκομείου.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή της αποτελούν:

* η ηλικία άνω των 60 ετών
* η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας οινοπνεύματος σε βραχύ χρονικό διάστημα
* η συνύπαρξη χρόνιων νοσημάτων
* η ανοσοκαταστολή
* η λοίμωξη από διάφορα παθογόνα μικρόβια.

Συχνότερα αίτια είναι:

* ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae)
* το μυκόπλασμα της πνευμονίας (Mycoplasma)
* τα χλαμύδια της πνευμονίας (Chlamydia)
* η λετζιονέλλα (Legionella) κ.ά.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης, η πνευμονία της κοινότητας διακρίνεται σε 3 αιτιολογικά πρότυπα:

* πνευμονία που αντιμετωπίζεται εξωνοσοκομειακά
* πνευμονία που χρειάζεται νοσοκομειακή αντιμετώπιση
* σοβαρή πνευμονία που χρειάζεται αντιμετώπιση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφία θώρακα και εξέταση των πτυέλων. Για τη θεραπεία εφαρμόζεται κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

Νοσοκομειακή πνευμονία
Ως νοσοκομειακή πνευμονία θεωρείται εκείνη που συμβαίνει τις περισσότερες φορές 48 ώρες μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, αφού αποκλειστεί κάθε λοίμωξη που προϋπάρχει ή βρίσκεται υπό εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και δυσεπίλυτα προβλήματα διεθνώς. Η συχνότητα της νόσου κυμαίνεται από 5-10 περιπτώσεις ανά 1000 εισαγωγές, αλλά μπορεί ακόμη και εικοσαπλασιαστεί όταν πρόκειται για ασθενείς υπό μηχανική αναπνοή. Μέχρι και το 70% των ασθενών με νοσοκομειακή πνευμονία μπορεί να αποβιώσει από αυτήν, έστω και αν δεν αποδίδονται όλοι οι θάνατοι στη λοίμωξη αυτή καθεαυτή. Στην εμφάνιση της λοίμωξης συμβάλλει και ο πλημμελής έλεγχος εστιών λοίμωξης (π.χ. μη αλλαγή γαντιών και ανεπαρκής καθαρισμός χεριών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών βελτιώνει την εικόνα των ασθενών.

Πνευμονικές λοιμώξεις σε ανοσοκαταστολή
Οι πνευμονικές λοιμώξεις αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Διάφορα παθογόνα μικρόβια έχουν ενοχοποιηθεί για τις διάφορες μορφές πνευμονίας που εμφανίζονται σε αυτούς τους ασθενείς. Συχνότερα συμπτώματα είναι ο βήχας, η δύσπνοια και ο πυρετός. Η θεραπευτική αντιμετώπιση με αντιβιοτικά απαιτείται να ξεκινήσει άμεσα.

Θεραπεία πνευμονίας
Η θεραπεία της πνευμονίας γίνεται με αντιβιοτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία με αντιβιοτικά από το στόμα είναι ικανοποιητική. Εάν όμως συμβαίνει ένα από τα πιο κάτω πολύ πιθανόν να χρειαστεί εισαγωγή στο νοσοκομείο και χορήγηση των αντιβιοτικών ενδοφλέβια.

* Έμετοι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει το αντιβιοτικό.
* Δύσπνοια
* Όταν το χρώμα του δέρματος δείχνει ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να οξυγονώσουν καλά τον οργανισμό.
* Εάν το παιδί είναι μικρότερο των 3 μηνών.
* Εάν παρουσιάζει επανειλημμένες πνευμονίες.

Leave a Comment