Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τη διενέργεια των εξετάσεων

26/11/2014 06:49
Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τη διενέργεια των εξετάσεων

ΚΕΕΛΠΝΟ 2014 12 16 10 22 21

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».

Διακήρυξη διαγωνισμού:
pro1pro2pro3pro4
περρισότερα

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00)

Leave a Reply