Tag : Καρκίνος

Καρκίνος

Καρκίνος: Πώς είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση εγκεφαλικών μεταστάσεων

Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι μια κοινή εκδήλωση του καρκίνου και ιστορικά προσεγγίζονταν ως ξεχωριστή νοσολογική οντότητα, σχετιζόμενη με φτωχή έκβαση. Στις μέρες μας, η κατανόηση...