Υπεραιμία

Υπεραιμία

Η κατάσταση της υπεραιμίας, παρουσιάζει τα παρακάτω συμπτώματα:

1. Συμφόρηση – ασυνήθιστη ποσότητα αίματος σε ένα τμήμα.

2. Μορφή βλατίδας – ερυθρές περιοχές στο δέρμα οι οποίες εξαφανίζονται κατά την άσκηση πίεσης.

3. Στη φυσιοθεραπεία, η αύξηση στην ποσότητα του αίματος που ρέει σε οποιοδήποτε τμήμα του σώματος, όπως φαίνεται από την ερυθρότητα του δέρματος εξαιτίας της εφαρμογής θερμότητας.

Η υπερβολική συρροή αίματος σε κάποιο όργανο ή σε μέρος ενός οργάνου. Μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη παροχή (όπως σε φλεγμονή) ή μειωμένη απομάκρυνση του αίματος (όπως σε κώλυμα στη φλεβική κυκλοφορία). Η υπεραιμία μπορεί να οφείλεται επίσης σε μόνιμη ή παροδική διαταραχή της κυκλοφορίας, που προέρχεται από καρδιακή, γαστρεντερική ή πνευμονική πάθηση.

Leave a Comment