08/01/2014 12:13

Οι πόνοι στα νεύρα (νευραλγίες ) είναι σύμπτωμα που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Μπορεί να παρουσιαστεί ξαφνικά με έντονο [...]