10/01/2014 10:09

Ορισμός
Ως νεφρολιθίαση χαρακτηρίζεται η παρουσία λίθων στην ανώτερη αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού.  Στην πλειονότητά τους οι λίθοι αποτελούνται από [...]