Πνευμονικές Παθήσεις

30/01/2014 14:10

Οι κυριότερες παθήσεις του πνεύμονα: Τα σημεία που πρέπει να ξέρετε. Το ξέρατε ότι στους πνεύμονες μας, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, 8.000 έως 9.000 λίτρα αέρος που εισπνέονται έρχονται σε επαφή με 8.000 έως 10.000 λίτρα αίματος που στέλνονται από την καρδιά στους πνεύμονες δια μέσου της πνευμονικής αρτηρίας;
Η εκπληκτικού μεγέθους αυτή λειτουργία των πνευμόνων, επιτρέπει την αποβολή από το σώμα μας, ενός σημαντικού φορτίου άχρηστων ουσιών ενώ ταυτόχρονα το εξοπλίζει με φρέσκο οξυγόνο που επιστρέφει πίσω στην καρδία διαμέσου της πνευμονικής φλέβας για να αποσταλεί με τη σειρά του, παντού στο σώμα μας.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζετε βασικά σημεία για τους πνεύμονες και για τους παράγοντες που τους βλάπτουν. Εξοπλισμένοι με τις γνώσεις αυτές, πρέπει να κάνετε ότι μπορείτε για να τους προστατεύετε εάν πραγματικά θέλετε να διαφυλάξετε το υπέρτατο αυτό αγαθό για να σας εξυπηρετεί διαχρονικά.

[...]
Παχυσαρκία

14/01/2014 13:44

Με τον όρο παχυσαρκία εννοούμε την αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε αύξηση της ποσότητας του λίπους που περιέχει, και αφορά οποιοδήποτε άνθρωπο. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) η παχυσαρκία έχει χαρακτηρισθεί νόσος, και συνεπώς σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Θεωρείται πολυπαραγοντική που κύριο λόγο παίζουν η γενετική, η νευροχημεία και η ψυχολογία. Ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί διακρίνεται σε εξωγενή και ενδογενή.

Δείκτης μάζας σώματος
Τα άσχημα νέα για την Ελλάδα είναι ότι: κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε. στην παχυσαρκία των ανδρών με ποσοστό 27,6%, την δεύτερη θέση στις γυναίκες με ποσοστό 18,4%, ενώ τα νεαρά ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ε.Ε.

[...]
Ουρική αρθρίτιδα (ποδάγρα)

13/01/2014 13:43

H Ουρική Αρθρίτιδα αποτελεί μια από τις κλινικές εκδηλώσεις της ουρικής νόσου. Η ουρική νόσος οφείλεται σε υπέρμετρη παραγωγή ή σε περιορισμό της απέκκρισης  του ουρικού οξέoς ή και σε συνδυασμό και των δυο. Η υπερουριχαιμία χαρακτηρίζεται από οξεία φλεγμονώδη αρθρίτιδα, σχηματισμό λίθων ουρικού οξέoς στους νεφρούς και εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου.
Η ουρική νόσος είναι συχνότερη στον αντρικό πληθυσμό (0,7%) από ότι στο γυναικείο (0,1%).
Η επίπτωση της σχετίζεται με τη συγκέντρωση του ουρικού οξέoς στο αίμα και κυμαίνεται από 0,1% σε συγκεντρώσεις  <7mg/dl  ως και 5% σε συγκεντρώσεις  >9mg/dl.

[...]