08/05/2014 07:47

 

Χρησιμοποιούνται η ρίζα και το ρίζωμα, Η ρίζα αυτού του μικρού θάμνου της Νότιας Αμερικής συλλέγεται όλο το χρόνο, [...]