Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης

26/11/2014 06:49

ΚΕΕΛΠΝΟ 2014 12 16 10 22 21

Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 5 «Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης», της πράξης “Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημοσίων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων”.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 1356 26 11 2014.pdf 2014 12 16 16 39 04ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 1356 26 11 2014.pdf 2014 12 16 16 40 25ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 1356 26 11 2014.pdf 2014 12 16 16 40 47ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 1356 26 11 2014.pdf 2014 12 16 16 41 21

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00)

 

 

 

Leave a Reply