Εκχυμώσεις

Εκχυμώσεις

Η αυτόματη εμφάνιση εκχυμώσεων και μωλωπισμών είναι ένα σπάνιο σύμπτωμα, που οδηγεί τον πάσχοντα στο παθολογικό ιατρείο. Οι εκχυμώσεις και οι μωλωπισμοί οφείλονται σε λύση της συνέχειας του αγγείου και εξαγγείωση αίματος. Αυτός είναι ο λόγος που χαρακτηρίζονται από κόκκινο ή κυανό ή κυανέρυθρο χρώμα. Παρά το γεγονός ότι σημαντικές πλήξεις και τραύματα αναμένεται να προκαλέσουν εκχυμώσεις και μώλωπες, οι εκχυμώσεις και οι μωλωπισμοί, όταν προκαλούνται αυτόματα, χρήζουν ιατρικής διερευνήσεως. Καθημερινά συμβαίνουν δεκάδες μικροτραυματισμοί στο ανθρώπινο σώμα οι οποίοι δεν υποπίπτουν στην ανθρώπινη αντίληψη ή προκαλούν μη αναγνωρίσιμες από το ανθρώπινο μάτι εκχυμώσεις. Στο υγιές άτομο υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παράγοντες που κυκλοφορούν στο αίμα και προκαλούν πήξη και σε παράγοντες που κυκλοφορούν στο αίμα και προκαλούν διάλυση του σχηματιζόμενου θρόμβου. Το υγιές αγγείο δεν υπόκειται εύκολα σε τραυματισμό, αλλά και σε κάθε περίπτωση κινδύνου εξαγγείωσης αίματος λόγω μικρολύσεων κινητοποιούνται μηχανισμοί που περιλαμβάνουν:

* Το σπασμό του αγγείου
* Την προσκόλληση αιμοπατελίων
*
Την ενεργοποίηση πλειάδας παραγόντων του αίματος σε μια αλυσίδα ταχέων χημικών αντιδράσεων, γνωστών και ως ‘καταιγίδα της πήξης’
* Τον σχηματισμό θρόμβου
* Τη συρρίκνωση του θρόμβου
*
Τη λύση ή την οργάνωση του θρόμβου σε ινώδη ιστό, ανάλογα με το είδος και τη θέση του αγγείου.

Οι αυτόματοι μωλωπισμοί εμφανίζονται κυρίως, όταν υπάρχει διαταραχή σε ένα ή και τα τρία επίπεδα που παρατίθενται παρακάτω:

* Υπάρχει διαταραχή στη σύσταση των ιστών ή του αγγείου, με αποτέλεσμα να αιμορραγούν εύκολα. Κληρονομικοί παράγοντες, το γήρας (περιπτώσεις γεροντικής πορφύρας), δερματικές αλλοιώσεις, η ανεπάρκεια βιταμινών και ιχνοστοιχείων, ορισμένες ορμονικές διαταραχές, οι αγγειίτιδες αποτελούν τα πιο συνήθη αίτια της κατηγορίας.
* Υπάρχει διαταραχή στην αιμόσταση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρώιμη αποκατάσταση μικρολύσεων, που οδηγούν σε εξαγγείωση αίματος. Κληρονομικοί παράγοντες, ηπατικές βλάβες, νεφρικές βλάβες, φάρμακα, διαταραχές των αιμοπεταλίων, ανεπάρκεια βιταμινών, συμπληρώματα διατροφής και βότανα αποτελούν τα πιο συχνά αίτια της κατηγορίας.
*
Παθολογική αύξηση παραγόντων στο αίμα, που καθιζάνουν στο αγγείο και αυξάνουν το επίπεδο του μικροτραυματισμού του. Αποκόλληση εμβόλων σε αθηρωματική αρτηριακή νόσο, καθίζηση κρυοσφαιρινών σε νοσήματα αίματος και αυτοάνοσα, καθίζηση λοιμωδών εμβόλων σε σοβαρές λοιμώξεις είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα αίτια είναι μεικτά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, εξάνθημα ή διαταραχή της χρώσης του δέρματος, εκλαμβάνεται λανθασμένα ως μωλωπισμός. Η σωστή παθολογική εξέταση έχει κομβική σημασία στη σωστή διαφορική διάγνωση και θεραπεία.

Leave a Comment