Προβολή του έργου, κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας – ευαισθητοποίηση της κοινότητας

04/12/2014 06:49
Προβολή του έργου, κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας – ευαισθητοποίηση της κοινότητας

ΚΕΕΛΠΝΟ 2014 12 16 10 22 21

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή του έργου, κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας – ευαισθητοποίηση της κοινότητας» της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».

Διακήρυξη διαγωνισμού:
P1
P2
ep3
ep4
περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης :
kri2kri4kri5kri6

 (Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00)

Leave a Reply